Số nơtron, electron trong ion  (()_(48)^(112)C(d^(2 + )) ) lần lượt là


Câu 67678 Thông hiểu

Số nơtron, electron trong ion \({}_{48}^{112}C{d^{2 + }}\) lần lượt là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Nguyên tử trung hòa X được kí hiệu: \({}_Z^AX\) 

Số p = số e = Z

Số n = A – Z

Xem lời giải


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.