Cho (Delta ABC ) có (góc A , = ,(90^0) ), (AB = 2cm,AC = 6cm. ) Trên cạnh (AC ) lấy điểm (E,( rm( ))K ) sao cho (AE = 2cm ) và (K ) là trung điểm của đoạn thẳng (EC. )

Cho \(\Delta ABC\) có \(\widehat A\, = \,{90^0}\), \(AB = 2cm,AC = 6cm.\) Trên cạnh \(AC\) lấy điểm \(E,{\rm{ }}K\) sao cho \(AE = 2cm\) và \(K\) là trung điểm của đoạn thẳng \(EC.\)


Câu 67852 Vận dụng

Tính \(BE\) và các tỉ số \(\dfrac{{BE}}{{EK}};\) \(\dfrac{{CE}}{{EB}}\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Áp dụng định lí Pitago để tính độ dài cạnh \(BE\). Từ đó tính các tỉ số.

Xem lời giải


Câu 67851 Vận dụng

Chọn câu đúng.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Chứng minh 2 tam giác đồng dạng theo trường hợp cạnh - góc – cạnh.

Xem lời giải


Câu 67850 Vận dụng

Tính \(\widehat {BKE} + \widehat {BCE}\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng kết quả câu trước \(\Delta BEK \backsim \Delta CEB\).

Sử dụng: Góc ngoài của tam giác tại một đỉnh bằng tổng hai góc trong không kề với đỉnh đó.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.