Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau: ( 1 )(( ))X(( )) + (( ))NaOH->(((t^0))) ;Y(( )) + (( ))Z ; ; ( 2 )(( ))Y(( )) + (( ))HCl->(())C(H_3)COOH(( )) + (( ))NaCl ( 3 )(( ))Z(( )) + (( ))(O_2)->((xt, t^o))C(H_3)COOH(( )) Công thức phân tử của X là: 


Câu 679 Vận dụng

Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau:

$\left( 1 \right){\text{ }}X{\text{ }} + {\text{ }}NaOH\xrightarrow{{{t^0}}}\;Y{\text{ }} + {\text{ }}Z\;\;$

$\left( 2 \right){\text{ }}Y{\text{ }} + {\text{ }}HCl\xrightarrow{{}}C{H_3}COOH{\text{ }} + {\text{ }}NaCl$

$\left( 3 \right){\text{ }}Z{\text{ }} + {\text{ }}{O_2}\xrightarrow{{xt, t^o}}C{H_3}COOH{\text{ }} $

Công thức phân tử của X là: 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Xem lại các phản ứng thường gặp của este và điều chế este

- Viết các phản ứng theo sơ đồ để xác định các chất

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.