Đa thức (g( x ) = (x^2) + 2 ).


Câu 67980 Thông hiểu

Đa thức \(g\left( x \right) = {x^2} + 2\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Đa thức không có nghiệm là không có giá trị nào của x làm cho đa thức bằng 0.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.