Biết (((bz - cy))(a) = ((cx - az))(b) = ((ay - bx))(c) )   (với a, b, c ( # )0).


Câu 67995 Vận dụng cao

Biết \(\dfrac{{bz - cy}}{a} = \dfrac{{cx - az}}{b} = \dfrac{{ay - bx}}{c}\)   (với a, b, c \( \ne \)0).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất tỉ lệ thức \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = \dfrac{{ka}}{{kb}} = \dfrac{{mc}}{{md}} = \dfrac{{ka + mc}}{{kb + md}}\).

Xem lời giải

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.