Mục tiêu lớn nhất của cách mạng Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là


Câu 68032 Thông hiểu

Mục tiêu lớn nhất của cách mạng Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất, suy luận.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.