Đâu là nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Xô Viết sau Cách mạng?


Câu 68033 Nhận biết

Đâu là nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Xô Viết sau Cách mạng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại bối cảnh xây dựng chính quyền Xô Viết sau cách mạng tháng Mười

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.