Thu gọn rồi tìm bậc, hệ số của đơn thức (B = ( ( - 2(1)(3)(x^2)(y^2)) ).(9)((16))x(y^2).(( ( - 2(x^2)y) )^3) ).


Câu 68138 Vận dụng

Thu gọn rồi tìm bậc, hệ số của đơn thức \(B = \left( { - 2\dfrac{1}{3}{x^2}{y^2}} \right).\dfrac{9}{{16}}x{y^2}.{\left( { - 2{x^2}y} \right)^3}\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Thu gọn đơn thức. Sau đó tìm bậc và hệ số của đơn thức đó.

Chú ý: bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.

Số thực khác 0 là đơn thức bậc không. Số 0 được coi là đơn thức không có bậc.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.