Tìm tổng (x + ( rm( ))y + ( rm( ))z ) biết  (4(x^2) + 2(y^2) + 4(z^2) - 4xy-4y + 4z ; + 5 = 0 ).


Câu 68139 Vận dụng cao

Tìm tổng \(x + {\rm{ }}y + {\rm{ }}z\) biết  \(4{x^2} + 2{y^2} + 4{z^2} - 4xy-4y + 4z\; + 5 = 0\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng các hằng đẳng thức để đưa về dạng \({A^2} + {B^2} + {C^2} = 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}A = 0\\B = 0\\C = 0\end{array} \right.\)

Xem lời giải

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.