Cho đa thức (F( x ) = a(x^2) + bx + c ) với các hệ số (a, ,b, ,c ) thỏa mãn (11a - b + 5c = 0 ). Chọn câu đúng.


Câu 68171 Vận dụng cao

Cho đa thức \(F\left( x \right) = a{x^2} + bx + c\) với các hệ số \(a,\,b,\,c\) thỏa mãn \(11a - b + 5c = 0\).

Chọn câu đúng.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tính \(F\left( 1 \right)\) và \(F\left( { - 2} \right)\), chứng tỏ \(3F\left( 1 \right)\) và \(2F\left( { - 2} \right)\) trái dấu, từ đó suy ra mối quan hệ về dấu của \(F\left( 1 \right)\) và \(F\left( { - 2} \right)\).

Xem lời giải

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.