Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)A lot of people like to drink  ______ milk.


Câu 68197 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)

A lot of people like to drink  ______ milk.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.