X là nguyên tố ở chu kì 3, nhóm IIIA và Y là nguyên tố ở chu kì 2, nhóm VIA. Công thức và loại liên kết của hợp chất tạo bởi X và Y có thể là:


Câu 68330 Vận dụng

X là nguyên tố ở chu kì 3, nhóm IIIA và Y là nguyên tố ở chu kì 2, nhóm VIA. Công thức và loại liên kết của hợp chất tạo bởi X và Y có thể là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Từ vị trí nhóm ta suy ra xu hướng nhường/nhận e của các nguyên tử các nguyên tố trong các phản ứng để đạt được cấu hình bền của khí hiếm. Từ đó suy ra công thức hóa học giữa X, Y

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.