Cho 3,60 gam cacbon tác dụng với 8,10 gam nhôm. Khối lượng nhôm cacbua tạo thành nếu hiệu suất của phản ứng 70% là


Câu 6863 Vận dụng

Cho 3,60 gam cacbon tác dụng với 8,10 gam nhôm. Khối lượng nhôm cacbua tạo thành nếu hiệu suất của phản ứng 70% là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) 3C  +  4Al  $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$  Al4C3

Xét tỉ lệ, biện luân chất dư, chất hết

+) nAl4C3 lí thuyết  = nAl / 4 

+) nAl4C3 thực tế = nAl4C3 lí thuyết . H

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.