((2)(3) ) của ( - 12 )  bằng:


Câu 68731 Nhận biết

\(\dfrac{2}{3}\) của \( - 12\)  bằng:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Muốn tìm \(\dfrac{m}{n}\) của số \(b\) cho trước, ta tính \(b.\dfrac{m}{n}\,\,\left( {m,n \in\mathbb N,\,n \ne 0} \right).\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.