Kết quả của phép tính (75%  - 1(1)(5) + 0,5:(5)((12)) - ( ((( - 1))(4)) ) ) là:


Câu 68738 Vận dụng

Kết quả của phép tính \(75\%  - 1\dfrac{1}{5} + 0,5:\dfrac{5}{{12}} - \left( {\dfrac{{ - 1}}{4}} \right)\) là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc:

Lũy thừa \( \to \) Nhân và chia \( \to \) Cộng và trừ.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.