Giá trị của (x ) trong biểu thức (( (x - 1) ):(4)(3) + (9)((16)) = ((((( ( - 5) ))^2)))(((4^2))) ) là:


Câu 68755 Vận dụng

Giá trị của \(x\) trong biểu thức \(\left( {x - 1} \right):\dfrac{4}{3} + \dfrac{9}{{16}} = \dfrac{{{{\left( { - 5} \right)}^2}}}{{{4^2}}}\) là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.