Tỉ số phần trăm của (2,8 ) và (80 ) là:


Câu 68762 Thông hiểu

Tỉ số phần trăm của \(2,8\) và \(80\) là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Để tính tỉ số phần trăm của hai số \(a\) và \(b\) ta lấy \(a:b \times 100\) rồi ghi đơn vị \(\% .\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.