Số câu đúng trong các câu sau là: 1/ Số (0 ) là số tự nhiên nhỏ nhất. 2/ Số (100 ) là số tự nhiên lớn nhất. 3/ Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng thuộc 1 đường thẳng. 4/ Qua 3 điểm không thẳng hàng ta vẽ được nhiều nhất 3 đường thẳng phân biệt.


Câu 68764 Thông hiểu

Số câu đúng trong các câu sau là:

1/ Số \(0\) là số tự nhiên nhỏ nhất.

2/ Số \(100\) là số tự nhiên lớn nhất.

3/ Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng thuộc 1 đường thẳng.

4/ Qua 3 điểm không thẳng hàng ta vẽ được nhiều nhất 3 đường thẳng phân biệt.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng tập hợp số tự nhiên \(\mathbb{N} = \left\{ {0;1;2;...} \right\}\).

Qua hai điểm phân biệt chỉ vẽ được chỉ 1 đường thẳng.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.