Kết quả của phép tính (29,32 + 41,57 + 27,25 ) là:


Câu 68767 Thông hiểu

Kết quả của phép tính \(29,32 + 41,57 + 27,25\) là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Thực hiện theo thứ tự từ trái qua phải.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.