Cho các tập hợp (A = ( (1;2;3;4;5) ) ) và (B = ( (1;3;5;6;7) ) ).

Cho các tập hợp \(A = \left\{ {1;2;3;4;5} \right\}\) và \(B = \left\{ {1;3;5;6;7} \right\}\).


Câu 68774 Thông hiểu

Viết tập hợp \(C\) gồm các phần tử vừa thuộc tập hợp \(A\) vừa thuộc tập hợp \(B.\)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Chọn ra các phần tử thuộc cả hai tập hợp \(A\) và \(B\). Từ đó ta viết được tập hợp \(C.\)

Xem lời giải


Câu 68773 Thông hiểu

Viết tập hợp \(D\) gồm các phần tử thuộc tập hợp \(B\) nhưng không thuộc tập hợp \(A.\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tìm các phần tử thuộc tập hợp \(B\) nhưng không thuộc tập hợp \(A.\) Từ đó ta viết được tập \(D.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.