Tìm số tự nhiên (x, ) biết: (( (1,2 + 3,7) ) < x < ( (2,1 + 3,2) ) ).


Câu 68787 Thông hiểu

Tìm số tự nhiên \(x,\) biết: \(\left( {1,2 + 3,7} \right) < x < \left( {2,1 + 3,2} \right)\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Thu gọn các vế rồi tìm các số thỏa mãn.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.