Hình vuông (ABCD ) có diện tích bằng (16c(m^2). ) Hai điểm (E,F ) lần lượt là trung điểm của cạnh (AB,AD. ) Khi đó diện tích hình thang (EBDF ) là:


Câu 68792 Vận dụng

Hình vuông \(ABCD\) có diện tích bằng \(16c{m^2}.\) Hai điểm \(E,F\) lần lượt là trung điểm của cạnh \(AB,AD.\) Khi đó diện tích hình thang \(EBDF\) là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Tính cạnh hình vuông.

Tính diện tích tam giác \(AEF\) bằng \(\dfrac{1}{2} \times AE \times AF\).

Tính diện tích tam giác \(BDC\) bằng \(\dfrac{1}{2} \times CD \times CB\).

Tính diện tích \(EFDB\) bằng \({S_{ABCD}} - {S_{AEF}} - {S_{BDC}}\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.