Cho tam giác (ABC ) có diện tích (160 ,c(m^2). ) Gọi (M,N ) theo thứ tự là đểm thuộc các cạnh (AB,AC ) sao cho (AM = (1)(4)AB, ,AN = (1)(4)AC. ) Tính diện tích tam giác (AMN. ) 


Câu 68796 Vận dụng

Cho tam giác \(ABC\) có diện tích \(160\,c{m^2}.\) Gọi \(M,N\) theo thứ tự là đểm thuộc các cạnh \(AB,AC\) sao cho \(AM = \dfrac{1}{4}AB,\,AN = \dfrac{1}{4}AC.\) Tính diện tích tam giác \(AMN.\) 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Diện tích tam giác bằng nửa tích chiều cao với cạnh đáy tương ứng.

Tìm quan hệ về diện tích giữa hai tam giác \(ABN\) và \(ABC\).

Tìm quan hệ về diện tích giữa hai tam giác \(AMN\) và \(ABN\).

Suy ra quan hệ về diện tích giữa hai tam giác \(AMN\) và \(ABC\).

Từ đó suy ra diện tích tam giác \(AMN\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.