Hình chữ nhật (ABCD ) có diện tích (3600c(m^2) ). (E ) là trung điểm của (DC. ) Tính diện tích tam giác (ADE. )


Câu 68797 Vận dụng

Hình chữ nhật \(ABCD\) có diện tích \(3600c{m^2}\). \(E\) là trung điểm của \(DC.\) Tính diện tích tam giác \(ADE.\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Quan sát hình vẽ, ta thấy diện tích tam giác \(ADE\) bằng \(\dfrac{1}{4}\) diện tích hình chữ nhật.

Từ đó, muốn tính diện tích tam giác \(ADE\) ta lấy diện tích hình chữ nhật chia cho 4.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.