Kết quả phép tính (12 + ( ( - 22) ) ) là:


Câu 68800 Nhận biết

Kết quả phép tính \(12 + \left( { - 22} \right)\) là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Thực hiện cộng hai số nguyên khác dấu.

* Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu :

+ Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng \(0\).

+ Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.