Lớp học có (18 ) nữ và (12 ) nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?


Câu 68833 Vận dụng

Lớp học có \(18\) nữ và \(12\) nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Tính số học sinh cả lớp

+) Tính số phần trăm của học sinh nữ so với học sinh cả lớp

Tỉ số phần trăm của số \(a\) so với số \(b\) là \(a:b \times 100\,\left( \%  \right)\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.