Số phần tử của tập (A = ( (0;1;2;3;4;5;6;7;8;9) ) ) là:


Câu 68834 Nhận biết

Số phần tử của tập \(A = \left\{ {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9} \right\}\) là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đếm số phần tử của tập hợp \(A.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.