Cho 2 tập hợp A = (3; 7 ) và B = (1; 3; 7 ), khi đó ta có:


Câu 68836 Nhận biết

Cho 2 tập hợp $A = \{3; 7\}$ và $B = \{1; 3; 7\}, $ khi đó ta có:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Nếu mọi phần tử của tập hợp \(A\) đều thuộc tập hợp \(B\) thì \(A\) là con của \(B.\) Kí hiệu: \(A \subset B.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.