Tính nhanh: (199 + 36 + 201 + 184 + 37 )


Câu 68837 Thông hiểu

Tính nhanh: \(199 + 36 + 201 + 184 + 37\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp để nhóm các số có tổng là các số tròn trăm, tròn chục để tính hợp lý.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.