Chu vi thửa đất hình chữ nhật là (400( rm( ))m, ) chiều dài gấp (3 ) lần chiều rộng. Người ta trồng cây ăn quả hết ((4)(5) ) diện tích thửa đất đó. Hỏi diện tích thửa đất còn lại là bao nhiêu?


Câu 68846 Vận dụng

Chu vi thửa đất hình chữ nhật là \(400{\rm{ }}m,\) chiều dài gấp \(3\) lần chiều rộng. Người ta trồng cây ăn quả hết \(\dfrac{4}{5}\) diện tích thửa đất đó. Hỏi diện tích thửa đất còn lại là bao nhiêu?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Tính nửa chu vi hình chữ nhật

+) Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật

+) Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng

+) Tính \(\dfrac{4}{5}\) diện tích hình chữ nhật

+) Tính diện tích phần còn lại.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.