Tính tổng sau:  (A = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + .( rm( )).( rm( )). + 2017 + 2019 )


Câu 68848 Vận dụng cao

Tính tổng sau: \(A = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + .{\rm{ }}.{\rm{ }}. + 2017 + 2019\)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Số các số hạng bằng (số cuối – số đầu) : khoảng cách +1

Tổng các số hạng bằng (số đầu + số cuối) nhân số các số hạng chia cho 2.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.