Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp có tích là (3024. )


Câu 68849 Vận dụng cao

Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp có tích là \(3024.\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị.

Lập luận để tìm được các chữ số tận cùng của 4 số cần tìm.

Chia các trường hợp có thể xảy ra

Xem lời giải


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.