Choose the best answer to complete the sentence.Travelling on mountains is really dangerous, so you _____ go alone.


Câu 68931 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the sentence.

Travelling on mountains is really dangerous, so you _____ go alone.


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.