Choose the best answer to complete the sentence.I ______ watch TV late at night. My parents say I must go to bed early.


Câu 68933 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the sentence.

I ______ watch TV late at night. My parents say I must go to bed early.


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.