Choose the best answer to complete the sentence.You ______ take photos in this museum. It's against the rule.


Câu 68935 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the sentence.

You ______ take photos in this museum. It's against the rule.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.