Choose the best answer to complete the sentence.You _______ across the road without looking around.


Câu 68939 Vận dụng

Choose the best answer to complete the sentence.

You _______ across the road without looking around.


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.