Read the passage carefully and answer the question. The ancient town of Hoi An lies on the Thu Bon River, more than 30 kilometers to the south of Da Nang. Hoi An is famous for its old temples, pagodas, tiled-roofed houses and narrow streets. Tourists can visit the relics of Sa Huynh and Cham Civilization. They can also enjoy the beautiful scenery of the Thu Bon River, Cua Dai Beach, etc. In recent years, Hoi An has become a very popular tourist destination in Viet Nam. Importantly, the committee of the World Heritages of UNESCO officially certified Hoi An as a World Heritage site in 1999.

Read the passage carefully and answer the question.

The ancient town of Hoi An lies on the Thu Bon River, more than 30 kilometers to the south of Da Nang. Hoi An is famous for its old temples, pagodas, tiled-roofed houses and narrow streets. Tourists can visit the relics of Sa Huynh and Cham Civilization. They can also enjoy the beautiful scenery of the Thu Bon River, Cua Dai Beach, etc. In recent years, Hoi An has become a very popular tourist destination in Viet Nam. Importantly, the committee of the World Heritages of UNESCO officially certified Hoi An as a World Heritage site in 1999.


Câu 68955 Nhận biết

Hoi An lies____ the River Thu Bon.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Các giới từ chỉ vị trí:

in: trong

on: trên

at: tại 

Xem lời giải


Câu 68954 Nhận biết

The streets in Hoi An are very _______.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Đọc thông tin về những con phố ở Hội An: Hoi An is famous for its old temples, pagodas, tiled-roofed houses and narrow streets.”

Xem lời giải


Câu 68953 Nhận biết

Thu Bon River and Cua Dai have very beautiful ______.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

destination: điểm đến

scenery: phong cảnh

statue: bức tượng 

 

Xem lời giải


Câu 68952 Thông hiểu

Where is Hoi An?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Thông tin:  “The ancient town of Hoi An lies on the Thu Bon River, more than 30 kilometers to the south of Da Nang.”

Xem lời giải


Câu 68951 Thông hiểu

What can tourists do in Hoi An?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Thông tin: “Tourists can visit the relics of Sa Huynh and Cham Civilization.”

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.