Read the passage carefully and answer the question. Da Nang has a population of nearly 800,000 people. The Han River flows through the city. The city part on the east bank is the newest and more spacious. The city part on the west bank is more crowded. There are five bridges across the river. The Han River Bridge is the newest one now. The cost of living in Da Nang is the lowest in Central Viet Nam. Da Nang has many beaches. Among them, Non Nuoc Beach is one of the beautiful beaches in the world. But walking in the street on a summer afternoon is not a good idea in Da Nang. There are not many trees so there are not many shadows. It is often very hot at noon.

Read the passage carefully and answer the question.

Da Nang has a population of nearly 800,000 people. The Han River flows through the city. The city part on the east bank is the newest and more spacious. The city part on the west bank is more crowded. There are five bridges across the river. The Han River Bridge is the newest one now. The cost of living in Da Nang is the lowest in Central Viet Nam. Da Nang has many beaches. Among them, Non Nuoc Beach is one of the beautiful beaches in the world. But walking in the street on a summer afternoon is not a good idea in Da Nang. There are not many trees so there are not many shadows. It is often very hot at noon.


Câu 68961 Nhận biết

What is the population of Da Nang?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Thông tin: Da Nang has a population of nearly 800,000 people.

Xem lời giải


Câu 68960 Thông hiểu

Which part of the city is more spacious?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Thông tin: The city part on the east bank is the newest and more spacious.

Xem lời giải


Câu 68959 Nhận biết

How many bridges across the Han River?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Thông tin: There are five bridges across the river.

Xem lời giải


Câu 68958 Thông hiểu

Which bridge is the newest? 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Thông tin: The Han River Bridge is the newest one now.

Xem lời giải


Câu 68957 Thông hiểu

What is Non Nuoc Beach like?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Thông tin: Among them, Non Nuoc Beach is one of the beautiful beaches in the world.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.