Lưu huỳnh cháy theo phản ứng hóa học: Lưu huỳnh + khí oxi → Khí lưu huỳnh đioxit Cho biết khối lượng của lưu huỳnh là 6 kg, khối lượng khí oxi là 9 kg. Khối lượng khí lưu huỳnh đioxit được tạo thành là


Câu 69166 Vận dụng

Lưu huỳnh cháy theo phản ứng hóa học:

Lưu huỳnh + khí oxi → Khí lưu huỳnh đioxit

Cho biết khối lượng của lưu huỳnh là 6 kg, khối lượng khí oxi là 9 kg. Khối lượng khí lưu huỳnh đioxit được tạo thành là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: ∑ các chất phản ứng = ∑ sản phẩm tạo thành

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.