Hỗn hợp hữu cơ X có công thức C4H9O2N. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu được một muối của một amino axit và một ancol đơn chức. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là


Câu 6921 Vận dụng

Hỗn hợp hữu cơ X có công thức C4H9O2N. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu được một muối của một amino axit và một ancol đơn chức. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

CTTQ CnH2n+1NO2 có thể là

+ Amino axit no, đơn, mạch hở có 1 nhóm COOH và 1 nhóm NH2.

+ Este của amino axit no, đơn, mạch hở có 1 nhóm COOH và 1 nhóm NH2.

+ Muối amoni hoặc muối amin của axit không no có 1 nối đôi.

+ Hợp chất nitro R-NO2.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.