Lực điện trường sinh công 9,(6.10^( - 18))J dịch chuyển electron ( (e( rm( )) = ( rm( )) - 1,((6.10)^( - 19))C,( rm( ))(m_e) = ( rm( ))9,((1.10)^( - 31))kg) ) dọc theo đường sức điện trường đi được quãng đường 0,6cm. Nếu đi thêm một đoạn 0,4cm  nữa theo chiều như cũ thì vận tốc của electron ở cuối đoạn đường là? Giả sử ban đầu electron đang ở trạng thái đứng yên.


Câu 6929 Vận dụng

Lực điện trường sinh công $9,{6.10^{ - 18}}J$ dịch chuyển electron $\left( {e{\rm{ }} = {\rm{ }} - 1,{{6.10}^{ - 19}}C,{\rm{ }}{m_e} = {\rm{ }}9,{{1.10}^{ - 31}}kg} \right)$ dọc theo đường sức điện trường đi được quãng đường $0,6cm$. Nếu đi thêm một đoạn $0,4cm$  nữa theo chiều như cũ thì vận tốc của electron ở cuối đoạn đường là? Giả sử ban đầu electron đang ở trạng thái đứng yên.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức tính công của lực điện trường: $A{\rm{ }} = {\rm{ }}qEd$

+ Vận dụng biểu thức: \({A_{MN}} = {\text{ }}{W_{{d_N}}} - {\text{ }}{W_{{d_M}}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.