Cho 3 bản kim loại A,( rm( ))B,( rm( ))C đặt song song có (d_1) = ( rm( ))5cm,( rm( ))(d_2) = ( rm( ))8cm. Điện trường giữa các bản là điện trường đều, có chiều như hình vẽ với độ lớn (E_1) = ( rm( ))(4.10^4)V/m,( rm( ))(E_2) = ( rm( ))(5.10^4)V/m. Điện thế (V_B) và (V_C) của bản B và C là bao nhiêu? Chọn mốc điện thế tại A


Câu 6932 Vận dụng

Cho $3$ bản kim loại $A,{\rm{ }}B,{\rm{ }}C$ đặt song song có ${d_1} = {\rm{ }}5cm,{\rm{ }}{d_2} = {\rm{ }}8cm$. Điện trường giữa các bản là điện trường đều, có chiều như hình vẽ với độ lớn ${E_1} = {\rm{ }}{4.10^4}V/m,{\rm{ }}{E_2} = {\rm{ }}{5.10^4}V/m$. Điện thế ${V_B}$ và ${V_C}$ của bản $B$ và $C$ là bao nhiêu? Chọn mốc điện thế tại $A$


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Áp dụng biểu thức mối liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế: \(E = \dfrac{U}{d}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.