Một proton nằm cách electron khoảng (r = 0,5.10^(-10)m ) trong chân không. Vận tốc tối thiểu của electron để nó thoát khỏi sức hút của proton là?


Câu 6944 Vận dụng

Một proton nằm cách electron khoảng \(r = 0,5.10^{-10}m\) trong chân không. Vận tốc tối thiểu của electron để nó thoát khỏi sức hút của proton là?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức tính thế năng tương tác tĩnh điện: \({\rm{W}} = k\dfrac{{{e^2}}}{r}\)

+ Áp dụng biểu thức tính động năng: \({\rm{W}} = \dfrac{1}{2}m{v^2}\)

+ Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.