Biết (4 ) số tự nhiên liên tiếp có tích bằng (24024. ) Số lớn nhất trong bốn số đó là:


Câu 69726 Vận dụng cao

Biết \(4\) số tự nhiên liên tiếp có tích bằng \(24024.\) Số lớn nhất trong bốn số đó là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Phương pháp:

Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị.

Lập luận để tìm được các chữ số tận cùng của 4 số cần tìm.

Chia các trường hợp có thể xảy ra.

Xem lời giải


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.