Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.


Câu 69792 Thông hiểu

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Blossom:    

Discussion:    

Rooster:    

Compass:    

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.