Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.The meeting is very important, so you _____ be late!


Câu 69794 Nhận biết

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The meeting is very important, so you _____ be late!


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- "must" được dùng để đề cập đến một việc hay một nghĩa vụ cần thiết phải làm do cá nhân người nói nghĩ hay đồng ý là đúng và quan trọng.

- Mustn’t:  cấm làm gì

- Should: nên làm gì, mang ý nghĩa khuyên giải

- Shouldn’t: không nên làm gì, mang ý nghĩa khuyên giải

- Buổi họp rất quan trọng, nên không được đi trễ

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.