Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.Tet is _______ for family gatherings.


Câu 69795 Nhận biết

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Tet is _______ for family gatherings.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tết là khoảng thời gian đã được xác định trong năm ( danh từ được xác định thêm “the” trước đó)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.