Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.Is it true that Ha Noi is ______ city in Viet Nam?  


Câu 69798 Thông hiểu

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Is it true that Ha Noi is ______ city in Viet Nam?  


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Trong câu Hà Nội được đem so sánh với các thành phố còn lại chứ không phải với 1 thành phố cụ thể => sử dụng so sánh nhất.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.