Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.In the cinema, we ________make noise.


Câu 69801 Thông hiểu

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

In the cinema, we ________make noise.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Must: phải làm gì

Should (nên) >< Shouldn’t (không nên) (đưa ra lời khuyên)

Can: có thể

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.