Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.We ______ keep quiet in the library so that everyone can enjoy reading books.


Câu 69802 Thông hiểu

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

We ______ keep quiet in the library so that everyone can enjoy reading books.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Should (nên) >< Shouldn’t (không nên)

Can (có thể) >< can’t (không thể)

- keep quiet: giữ yên lặng

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.